Анна Куценко про актуальний стан сфери працевлаштування молоді в Україні

0
2699

Директор Київського молодіжного центру Анна Куценко розповіла про проблеми сфери працевлаштування, з якими має справу українська молодь сьогодні, а також про основні вектори діяльності центру.

Анно, Ваш центр займається тим, що допомагає міській молоді міста з пошуком тимчасового та повного працевлаштування. Чому існує сьогодні гостра проблема працевлаштування серед молоді в Києві?

— Формальна освіта, підтверджена атестатами і дипломами, дедалі менш відбиває реальний рівень знань і навичок, не формуються трудова мотивація та розуміння необхідності якісної освіти. На ринок виходять малокваліфіковані фахівці, що посилює суспільну зневагу до освіти й інтелектуального продукту. В кваліфікованих спеціалістів виникає хронічне відчуття недооцінки їх вкладу, що тягне за собою вимивання трудових ресурсів високої якості з національного ринку праці через еміграцію або самоусунення.

На що орієнтується молодь у сфері праці?

— Для 65 % найважливішим критерієм майбутньої роботи є гідний рівень заробітної плати, для 55 % – доброзичливий колектив; для 50 % – комфортні умови праці; можливість професійного зростання знаходиться лише на четвертому місці (47 %), а одразу після нього йде зручний графік роботи (46 %). Три останні місця посідають відповідно високий рівень самостійності в роботі (20 %), відповідність роботи спеціальності (21 %) та цікавий і творчий характер роботи (26 %). Наочною є орієнтація на критерії, не пов’язані з професіоналізмом та вимогами до кваліфікації, тобто зв’язок між освітою, місцем роботи та самореалізацією втрачається.

Яких працівників шукають роботодавці сьогодні? 

— На думку роботодавців, ідеальний працівник – це універсал, який виконує обов’язки декількох фахівців (без перерозподілу зарплати в бік збільшення). Тому основним недоліком системи навчання є вузька спеціалізація випускників. Адже підготовка робітників по інтегрованих професіях є рентабельнішою, ніж монопрофесійне навчання. В Україні ж система вищої і професійної освіти у своїй діяльності орієнтується не на ринок праці, а на ринок освітніх послуг. На думку роботодавців, найважливіші якості молодих працівників – практично-професійні навички, уміння вирішувати проблемні ситуації та досвід роботи з клієнтами, і саме їх найчастіше не вистачає випускникам ВНЗ (на брак навичок у випускників скаржиться 61 % роботодавців, на невміння вирішувати проблемні ситуації – 38 %, на відсутність навичок роботи з клієнтами – 32 %, на низький рівень знання іноземних мов, малий досвід письмового та усного спілкування, менеджерських і аналітичних вмінь, теоретичних знань за фахом – 25 % роботодавців). Самооцінка випускників не співпадає з очікуваннями роботодавців: 46 % випускників вважають, що їм бракує знання іноземних мов; 25 % відчувають нестачу практичних професійних навичок, 13 % – менеджерських навичок і досвіду роботи з клієнтами, 9 % – аналітичних навичок; 8 % – вміння вирішувати проблемні ситуації (порівняно з 38 % роботодавців). Ще менше випускників усвідомлюють, що їм не вистачає теоретичних знань, досвіду письмового та усного спілкування.

Як ваша організація допомагає молоді відповідати вимогам роботодавців?

— Враховуючи наведене, одним із пріоритетних завдань, які ставить перед собою Київський молодіжний центр, є формування трудової самосвідомості молоді, адекватного уявлення про свій потенціал та сфери його застосування, ринок праці, визначення кар’єрної компетентності. Для виконання означеного завдання Центр запроваджує програми із профорієнтації та профдіагностики, метою яких є стимулювання майбутніх випускників до вибору професійного напрямку згідно особистісних схильностей. Успішна реалізація проектів дозволить у перспективі зменшити навантаження на бюджет у зв’язку із зміною кваліфікації, перенавчанням та зміцнити трудоресурсний потенціал столиці.

Ваш центр проводить величезну кількість заходів та реалізує масу проектів. Розкажіть більше про ці події: як вони проходять та які вміння популяризують? 

— В рамках виконання означеного завдання Центр запровадив проекти «Про професії» та літній профорієнтаційний табір «Профмісто». В рамках заходів учні 8-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва мають нагоду ознайомитись із світом професій сьогодення та майбутнього, оглянути експозицію виствково-демонстраційної зали, де репрезентовано новітні технології та винаходи, взяти участь у майстер-класах та випробувати себе в якості професіонала, розкрити свій потенціал, визначитись із майбутньою професією та навчальним закладом. З метою ознайомлення із практичною стороною професій для учнів систематично проводяться екскурсії на підприємства, установи та організації столиці, а психолог-профорієнтолог Центру допоможе визначитись із кар’єрними інтересами, мотивацією, здібностями та життєвими установками.

Також Київським молодіжним центром праці започатковано реалізацію програми розвитку системи навчання протягом життя (life-long learning) з урахування кращих іноземних практик. В рамках проекту Центр проводить тренінги та майстер-класи на різні тематики, що визначаються виходячи із побажань цільової аудиторії. Також, з метою сприяння зайнятості молоді, Центр проводить виставки вакансій «Освіта. Робота. Підприємництво» та Дні кар’єри для учнівської та студентської молоді. Наступною вкрай важливою програмою Центру є сприяння самозайнятості молоді, а саме популяризація підприємницької діяльності в молодіжному середовищі.

Нашим центром запроваджено також ряд проектів, що покликані стимулювати економічну активність молоді. Відтак Центр, окрім заходів із неформальної освіти, традиційно проводить конкурс молодіжних старт-апів «LeaderShip». В рамках заходів молодь має нагоду взяти участь у майстер-класах із бізнес-планування, проектного менеджменту від провідних експертів, підготувати та презентувати власні бізнес-плани, знайти ділових партнерів та спонсорів. Цьогоріч команда, що посіла І місце з проектом «DolomitBIO» (ментор: Сулейманов Сеіт-Бекір) отримала фінансування на його реалізацію від компанії «UkrUgImpeks».

Крім того, Київський молодіжний центр організував роботу школи молодіжного урядування. В рамках роботи школи молодь має нагоду взяти у чтать у підготовці та реалізації різноманітних проектів, дізнатися про особливості створення та функціонування інститутів громадянського суспільства, органів студентського самоврядування, створення громадських ради та інших представницьких органів. Молодь також дізнається про основи муніципального та державного управління, особливості вступу на державну службу, готує та подає різноманітні ініціативи щодо життєдіяльності міста.

Ваша організація займається також волонтерською діяльністю. Розкажіть про це трохи більше.

— Як показують дослідження, волонтерський рух обов’язковою складовою громадянського суспільства. Відтак, Київським молодіжним центром здійснюється залучення волонтерів до реалізації соціально-значущих проектів. Волонтери взяли участь у акції із ресоціалізації засуджених з числа молоді на базі Прилуцької виховної колонії, заходах із підтримки переселенців із зони АТО. Інші масштабні програми та заходи Центру також не обходяться без допомоги волонтерів. Варто відзначити їх неоціненну роль в організації проведення пісенного конкурсу «Євробачення 2017», екологічної ініціативи «Зробимо Україну чистою».

Які цілі у Київського молодіжного центру на цей рік?

— У 2017 році Київський молодіжний центр планує розширити спектр програм та заходів, обсяг цільової аудиторії, розширити молодіжне представництво у реалізації заходів, впровадити спільно із молоддю нові цікаві ініціативи. Особисто від себе додам – моя маленька і скромна ціль – змінити світ!

Що особисто Вас мотивує допомагати людям?

— Я люблю працювати в оточенні людей, у яких горять очі, які радо сприймають все нове, готові творити та змінювати світ навколо себе на краще. Я знаю, що разом ми можемо і гори перевернути – це моя головна мотивація.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ